Сдружение - Развитие и интеграция


Работим заедно за по-добро бъдеще

Научи повече

За нас


"Развитие и интеграция" е сдружение с обществена полза, което има за цел да помага и улеснява интегрирането на младежи в неравностойно социално положение, да подпомага и насърчава личността и професионалната реализация на младите хора.

Свържете се с нас


Пишете ни на: